Coworking Services

Naše služby

Coworking Services je sociální podnik. Zaměstnává více jak 50% osob se sluchovým postižením. Služby naší firmy jsou vhodné pro využití náhradního plnění dle zákona.

Digitalizační služby

Kvalifikovaná pracovní síla

Potřebujete vypomoci na pracovišti a nemáte k tomu dostatečnou kapacitu svých zaměstnanců nebo brigádníku?

Naše společnost je schopna Vám ve velmi krátkém čase poskytnout pracovní sílu včetně dohledu koordinující osoby z naší strany, která je Vám kdykoliv k dispozici. Dle potřeby zajistíme i tlumočníka do znakové řeči.

Kdo bude pro Vás pracovat?

Na pracovišti 6 kmenových mladých středoškolsky vzdělaných osob povětšinou se sluchovým handicapem, kteří mají zájem o práci, velmi rychle se vyškolí, jsou vzdělaní v základní administrativě, v základech účetnictví, v obsluze počítačů (včetně pokročilé verze excelu), aj. Naši zaměstnanci jsou pečliví, samostatní a zodpovědní.

K dispozici máme 5 – 10 brigádníků, rovněž se zdravotním handicapem.

Jakou práci můžeme vykonávat?

Výpomocné práce v oblasti IT či administrativy, lehké manuální práce na Vašem či našem pracovišti, práce venku, práce ve skladu a jiné.

Práce se musí nacházet v Brně či blízkém okolí.

Jaká je cena?

Dle typu práce si naše firma účtuje za práci jednoho našeho zaměstnance v sazbě od Kč/hodina. Je možné stanovit i cenu za celkovou práci.

Možnost náhradního plnění můžete svým zákazníkům, díky spolupráci s námi, nabízet i Vy!

Kontaktujte nás

Kdo s námi spolupracuje?

×
Coworking Services s.r.o.

Dáváme příležitost osobám se zdravotním postižením.

Otevřené dveře do sociálního podniku

Zveme Vás na den otevřených dveří do sociálního podniku Coworking Services s.r.o., který působí v Brně a zaměstnává neslyšící osoby.

Zajímá Vás, co to sociální podnik je, jak funguje v praxi a jak to může být užitečné pro Vás či okolí?

Přijďte načerpat inspiraci, nové informace a kontakty, k nám.

Kdy: 14. května 2015 od 9:30 do 12:00.

Kde: Cejl 25 (budova v zadní části dvorního traktu), Brno, 60200

Cena: 200 Kč

Svoji účast prosím nahlaste na email info@cwmail.cz. Počet míst je omezen!

O firmě:

Naše společnost začala aktivně svoji činnost v roce 2013.

Jako sociální podnik se hlásí k principům sociální ekonomiky: ekonomickému, sociálnímu a environmentálnímu. V rámci své činnosti se podnik zaměřuje na řešení otázek zaměstnanosti, sociálního začleňování a místního rozvoje.

Program:

9:30 — registrace účastníků + úvod

10:00 — Lenka Šebelová, ambasadorka sociálního podnikání pro oblast Jihovýchod

Obsah: zevrubné informace k sociálnímu podnikání, výhody a rizika s tím spojená, příklady možností financování sociálních podniků

10:30 — Dominika Pudilová, ředitelka sociálního podniku

Obsah: příklad dobré praxe konkrétního sociálního podniku a jeho pozitiva a negativa, představení práce se zaměstnanci, specifický koncept vzdělávání a rozvoje zaměstnanců

11:15 — Marie Mikulíková, zaměstnankyně sociálního podniku, osoba se sluchovým postižením

Obsah: zaměstnání v sociálním podniku očima člověka se zdravotním postižením

11:45 — prohlídka pracoviště Coworking Services s.r.o.